Hvem har stemmeret i Danmark?

Hvem kan stemme?

Man kan stemme til et folketingsvalg, hvis man er dansk statsborger, har fast bopæl i Danmark, i Grønland eller på Færøerne og er fyldt 18 år.

Alder for at stemme?

Man skal være fyldt 18 for at kunne stemme. Sådan har det ikke altid været – her kan du se, hvordan valgretsalderen har udviklet sig:

1849-1915: 30 år

1915-1953: 25 år

1953-1961: 23 år

1961-1971: 21 år

1971-1978: 20 år

1978- : 18 år

Skal man bo i Danmark for at kunne stemme?

For at opfylde betingelsen om ”fast bopæl” skal man være tilmeldt folkeregisteret i Danmark.

Der er dog undtagelser for visse danskere, der opholder sig i udlandet. Man har f.eks. ret til at stemme, hvis man arbejder for Udenrigsministeriet (diplomat) eller er udsendt af en dansk myndighed, virksomhed eller forening. Det gælder også, hvis man opholder sig i udlandet på grund af uddannelse eller helbred, eller hvis man skriver under på, at man har til hensigt at vende tilbage til Danmark inden 2 år efter udrejsen. Reglerne er bestemt i folketingsvalglovens § 2.

Valgret og Grundloven

Det er grundloven, der definerer betingelserne for, hvem der har valgret og dermed er valgbare til Folketinget, regionsråd, kommunalbestyrelser mv. Af grundloven fra 5. juni 1953 fremgår det at:

Valgretsalderen kan ændres med en vedtagelse af lovforslaget i Folketinget, som efterfølgende vedtages ved en folkeafstemning.

Valgret til Folketinget giver automatisk valgret ved alle andre offentlige valg (regions-, kommunal-, menighedsråds- og Europa-Parlamentsvalg) samt ved folkeafstemninger.

Valgbarheds- og valgretsalderen følges ad, ud fra det grundsyn at, hvis man ikke kan vælge, kan man heller ikke vælges (udtrykkes ligeledes i lov om valg til Folketinget).

Tagged med:
 • hvem har stemmeret i danmark
 • hvor mange har stemmeret i danmark
 • hvornår har man stemmeret
 • hvornår får man stemmeret
 • hvem har stemmeret i danmark i dag
 • hvem har ikke stemmeret i danmark
 • hvornår har man stemmeret i danmark
 • hvem har valgret i danmark

2 thoughts on “Hvem har stemmeret i Danmark?

 1. Jeg har lige talt med min mand om, hvornår man har stemmeret og er valgbar til regions- og kommunevalg som udlænding? Min mand mener at have hørt, at det kan man være allerede efter 3 år.. er det rigtigt? Kan I venligst oplyse os om det?
  Med venlig hilsen

  1. Hej Marianne

   De grundlæggende regler:

   At have valgret i Danmark betyder, at du kan stemme til et valg – dvs. at du har stemmeret.

   At være valgbar betyder, at du kan stille op til et valg og blive valgt til fx Folketinget, Europa-Parlamentet, et regionsråd eller en kommunalbestyrelse.

   Hvis du har valgret til et valg, er du automatisk også valgbar til det pågældende valg.
   Du kan miste din valgbarhed

   Selvom du opfylder betingelserne for at være valgbar, kan du miste din valgbarhed, hvis du bliver straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør dig uværdig til at være medlem af henholdsvis Folketinget, Europa-Parlamentet eller kommunale og regionale råd.

   Du kan dog altid stille op til Folketinget, Europa-Parlamentet og kommunale og regionale råd uanset, om der er indsigelser om manglende valgbarhed mod dig.

   Det er Folketinget, der tager stilling til, hvorvidt valgte medlemmer af Folketinget og Europa-Parlamentet har mistet deres valgbarhed.

   Det er et uafhængigt nævn, Valgbarhedsnævnet, der tager stilling til, hvorvidt valgte medlemmer af kommunalbestyrelsen og regionsrådet har mistet deres valgbarhed.

   For udlændinge
   Enhver borger med fast bopæl i Danmark kan både stemme og stille op til kommunale og regionale valg.

   Udlændinge, der ikke er statsborgere i et af de øvrige medlemslande i EU, Norge eller Island, skal dog have haft fast bopæl i riget (dvs. i Danmark, Grønland eller på Færøerne) i de sidste 3 år forud for valgdagen for at kunne stemme og stille op til kommunale og regionale valg.

   Man skal opfylde nedenstående betingelser for at have valgret og være valgbar til kommunale og regionale valg:

   være fyldt 18 år og have fast bopæl i kommunen/regionen.

   Derudover skal man enten:

   være dansk statsborger, eller være statsborger i et af de øvrige medlemslande i EU, eller være statsborger i Island eller Norge, eller have haft fast bopæl i riget (dvs. Danmark, Grønland og Færøerne) i de sidste 3 år (uden afbrydelse) forud for valgdagen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *