Menu Luk

Hvordan med tvangsfjernelser?

Et af livets absolut barske områder er de forhold i en familie, der kan føre til en tvangsfjernelse af et eller flere børn. Vi har fået et spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, hvis man er involveret i en sag, hvor en tvangsfjernelse enten foretages eller er overhængende. Det er et yderst ømtåleligt spørgsmål, så udover det svar vi giver her, anbefaler vi kraftigt, at man taler med en advokat med tvangsfjernelser som speciale!

Rettigheder for børn og forældre

Børn, der er fyldt 12 år, har ret til gratis advokathjælp i denne type sager. Det er den pågældende forvaltning, der betaler salæret til advokaten.

Forældrene (den, der har forældremyndigheden) er ligeledes berettiget til advokatbistand betalt af forvaltningen.

Det er kommunens pligt at vejlede de involverede parter om muligheden for gratis advokathjælp ved en mulig tvangsfjernelse!

Hvordan hjælper en advokat ved tvangsfjernelse?

En advokats fornemste pligt i disse typer sager er at sikre, at alle love og regler er overholdte af den kommune og forvaltning, der udfører eller vil udføre en tvangsfjernelse. Der er tale om et enormt indgreb i ikke blot barnets liv – men i hele familien, og det er (eller bør være) den absolut sidste udvej at gribe til.

En advokat sikrer en fair og lovmæssigt korrekt håndtering – samt at især barnets rettigheder er beskyttede. Uanset omstændighederne er det jo i særlig grad barnets tarv, det handler om.

Hvornår bruges tvangsfjernelse?

Det sker desværre, at forvaltninger træffer beslutning om tvangsfjernelse på forkert grundlag, omend det heldigvis er sjældent.

Som udgangspunkt skal der være reel fare for barnets sundhed og/eller udvikling, før en tvangsfjernelse kan komme på tale. Det er og vil altid være det bedste, hvis problemerne kan løses i hjemmet. Men der er selvfølgelig sager, hvor det ikke er muligt.

Vold og ikke mindst seksuelle overgreb er ofte den bagvedliggende årsag – men der kan også være tale om så alvorlige omsorgssvigt, at barnet er i fare. Det ses blandt andet, hvis forældrene har svære misbrugsproblemer eller lignende.

Er du i klemme i systemet? Tag kontakt til et godt advokatfirma! Vi kan blandt andet anbefale Jensen Advokatfirma: https://bjsj.dk/

Summary
Ret til gratis advokathjælp ved tvangsfjernelser
Article Name
Ret til gratis advokathjælp ved tvangsfjernelser
Description
En hurtig gennemgang af de muligheder, en familie og - ikke mindst børn - har for advokatbistand ved tvangsfjernelser.
Author
Publisher Name
Hvodden.dk

Andre artikler

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.